Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Tách tóc đơn giản mà giữ được 100% tóc

đầu tiên ta mở hình đã tách hình mà chưa tách tóc ra .
[/URL]
sau đó sử dụng công cj lazzo [ L ]
[/URL]
khoanh như hình
[/URL]
sau đó bấm [ Ctrl + J ] để nhân thêm 1 lớp 
[/URL]
song ta cho lớp đó suống dưới bằng Ctrl + [ hoặc dùng chuột đưa suống
[/URL]
ta được như hình
[/URL]
để lớp đó hoà chon là multiply
[/URL]
song ta bấm tổ hợp phím [ Ctrl + Shift + N ] để tạo 1 lớp rỗng ta được như hình
[/URL]
song tai cho lớp đó suống cuối cùng như hình
[/URL]
fill 1 mầu là đó ở đay em fill mầu Light Cyan
song ta choj lớp multiply dùng bảng levels [ Ctrl + L ] như hình
[/URL]
chấm vào các chỗ như hình
[/URL]
ta được
[/URL]
song ta về lớp người như hình
[/URL]
song ta dùng công cụ Eraser tool [ E ]
[/URL]
tẩy các chỗ như hình
[/URL]
hoang thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét